گروه صنعتی معدنی همپا در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه معدن و ژئوتکنیک شامل ظروف آزمایشگاهی استاندارد، انواع آون و نیز تجهیزات خردایش و نرمایش از جمله سنگ شکن فکی آزمایشگاهی، آسیاب بال میل آزمایشگاهی، میکرونایزر (فاین میل) و غیره فعالیت دارد.