به منظور بررسی میدانی رفتار ماده معدنی بر روی اسپیرال‌ها مختلف، خط تست پایلوت اسپیرال در گروه صنعتی معدنی همپا راه اندازی شده است.

در فرآیند تست پایلوت اسپیرال، ابتدا با مطالعات کانی شناسی و میکروسکوپی، درجه آزادی ماده معدنی تعیین می‌شود. سپس بر اساس درجه آزادی فرآیند خردایش و نرمایش انجام می‌شود. برای خردایش و نرمایش به طور معمول از سنگ شکن فکی آزمایشگاهی و آسیاب بالمیل آزمایشگاهی استفاده شده و دانه‌بندی نیز با استفاده از الک‌های استاندارد انجام می‌شود.

در مرحله بعد میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم از ماده معدنی آماده سازی شده وارد مخزن پالپ شده و با نسبت مناسب آب مخلوط می‌شود. پالپ حاصل با استفاده از پمپ به برج اسپیرال انتقال داده شده و کنسانتره خروجی جمع آوری می‌شود. بار میانی خروجی از اسپیرال وارد مخزن پمپ بعدی شده و بر روی اسپیرال دوم انتقال داده می‌شود. این فرآیند تکرار شده تا جایی که میزان ماده معدنی با ارزش در بار میانی و باطله به مقدار قابل قبول برسد. بر اساس نتایج تست پایلوت می‌توان نوع اسپیرال مناسب برای ماده معدنی مورد نظر را انتخاب کرده و همچنین تعداد اسپیرال لازم را بر اساس پارامترهای فنی و اقتصادی تعیین کرد.

فیلم تست‌های پایلوت اسپیرال در کانال تلگرام گروه صنعتی معدنی همپا به آدرس https://t.me/hampa_gc قرار داده شده است.

برای انجام تست پایلوت اسپیرال و آگاهی از جزئیات فنی آن با شماره تلفن ۰۹۳۳۳۶۸۰۰۴۴ تماس بگیرید.